Ảnh chụp tiến độ xây dựng dự án Căn hộ The Habitat Bình Dương ngày 08/05/2020

Ảnh chụp tiến độ xây dựng dự án Căn hộ The Habitat Bình Dương ngày 08/05/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Căn hộ The Habitat Bình Dương giai đoạn 2 (Phase 2) đến ngày 08/05/2020

Dự án hiện đã hoàn thiện phần thô, đang thi công các hạng mục nội thất bên trong, cảnh quan, công viên, cơ sở hạ tầng quanh tòa nhà…

Dự kiến bàn giao căn hộ từ tháng 06/2020

Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Căn hộ The Habitat Bình Dương giai đoạn 2 (Phase 2) đến ngày 08/05/2020

Dự án hiện đã hoàn thiện phần thô, đang thi công các hạng mục nội thất bên trong, cảnh quan, công viên, cơ sở hạ tầng quanh tòa nhà…

Dự kiến bàn giao căn hộ từ tháng 06/2020

Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
Căn hộ the habitat bình dương
0946.42.68.68