Biên bản bàn giao nhà đất

Biên bản bàn giao nhà đất

Biên bản bàn giao tài sản là một trong những giấy tờ quan trọng. Thường được sử dụng trong đời sống.

Nếu không thiết lập bằng các văn bản rõ ràng thể hiện rõ nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Sẽ dẫn đến việc tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau.

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên. (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản). Chỉ khi xác lập thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi.

Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý.

Sau khi biên bản bàn giao được ký giữa hai bên, người nhận sẽ nhận và chịu trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tài sản theo biên bản đã ký kết.

Lưu ý khi viết biên bản bàn giao:

Viết thông tin giữa các bên đầy đủ và rõ ràng.

Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu thông tin của tài sản như số lượng, tình trạng, giá trị hiện tại của tài sản đó.

Viết rõ trách nhiệm giữa hai bên.

Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Biên bản bàn giao nhà đất quan trọng thế nào?

Tại Việt Nam, BBBG tài sản không có quá nhiều quy định khắt khe. Do đó, việc thể hiện nội dung, mục đích không cần phải rõ ràng. Mặc dù việc này sẽ giúp việc bàn giao diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên nó lại để lại những hậu quả khôn lường khi các thoả thuận không có giấy trắng mực đen rõ ràng.

Việc thành lập một biên bản bàn giao rõ ràng là một điều cần thiết. Không chỉ riêng trong lĩnh vực BĐS. Mà còn là các lĩnh vực khác trong đời sống. Trong buôn bán nhà đất, đây chính là thứ đảm bảo lợi ích cho đôi bên.

Theo như thông tin bên trên, quy định của bộ luật dân sự năm 2015 thì về vấn đề bàn giao tài sản. Khi tất cả mọi yếu tố, thảo thuận. Đã được thành lập thông qua văn bản chi tiết. Thì tất cả những sản phẩm bàn giao mới có thể nhận được sự bảo vệ từ cơ quan pháp luật. Khi đó, quyền lợi của 2 bên mới được đảm bảo.

Biên bản bản giao – điều cần thiết khi đầu tư bất động sản

Từ đó, có thể nhận thấy rằng BBBG rất quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể mất trắng nếu không có biên bản bàn giao trong giao dịch nhà đất.

Biên bản bàn giao nhà đất
0946.42.68.68