Cách tính dân số Căn hộ

Cách tính dân số Căn hộ

Cách tính dân số Căn hộ

Từ các chỉ tiêu dân số thông qua báo chí và bộ xây dựng để tìm ra cách tính dân số Căn hộ hiện nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu!

Cách tính dân số Căn hộ

Theo công văn 1245 của Bộ Xây dựng – VTC News

Đã hướng dẫn chi tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng. Các chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người.

Từ đó, việc xác định số người cho công trình nhà ở Căn hộ trong khu đô thị làm cho công văn trở nên rõ ràng hơn.

Trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dự án nhà ở và chuyển đổi nhà thương mại sang nhà ở xã hội. Mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch. Sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu. Về dân số cũng như quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

Chỉ tiêu dân số

Trong công trình nhà ở được tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 1,5/dân số theo quy hoạch sẽ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Mà không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Với trường hợp các dụ án phát triển nhà ở mới được áp dụng bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Đối với cơ cấu các loại căn hộ, chủ đầu tư được quyền quyết định, đáp ứng yêu cầu của thị trường tại địa điểm xây dựng dự án.

Tuy nhiên với quy định bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người sẽ gây khó khăn cho việc phát triển những căn hộ diện tích nhỏ. Vì sẽ chỉ được ở 1 – 2 người trong một căn hộ diện tích nhỏ dưới 50m2. Điều này sẽ gây khó khăn với nhiều hộ gia đình có 3 người (2 vợ chồng và 1 con nhỏ).

Vì vậy mà hiện nay đang phát triển các căn hộ có diện tích từ 30 – 35m2 trở lên. Để đáp ứng khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình thu nhập thấp.

Qua báo điện tử VTC News

Thứ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam đã nói:

” Quy định ở đây là trung bình diện tích sàn sử dụng để phù hợp với quy mô của dân số. Tuy nhiên, trong thực tế có những căn hộ diện tích lớn, trên 100 m2 nhưng chỉ có 2 người ở. Để đảm bảo về tổng thể, mật độ dân số không vượt quá cao so với hạ tầng, còn trong thực tế, nhà nọ vẫn có thể bù trừ cho nhà kia”.

Việc áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 theo Bộ xây dựng về nhà ở cao tầng – tiêu chuẩn thiết kế có nhiều quy định không phù hợp. Nên đã bị hủy bỏ, vì vậy việc áp dụng các tiêu chuẩn này để tính toán chỉ tiêu về nhà ở là không hợp lí. Do đó, quy chuẩn kỹ thuật có tính thống nhất trên toàn quốc là đòi hỏi cấp thiết.

Bộ Xây dựng – Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà Căn hộ

Quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà Căn hộ xây mới. Hoặc cải tạo và phần nhà Căn hộ nằm trong toàn nhà có kèm theo các chức năng.

Đối với các công trình nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng căn hộ. Thì phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe, kể cả đường nội bộ trong nhà xe. Còn thông số này tại dự án nhà ở xã hội là 12m2. Yếu tố này sẽ giải quyết vấn đề chỗ để xe cho dân cư. Đồng thời giảm bớt các tranh chấp về diện tích sử dụng chung.

0946.42.68.68