Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật là gì?

Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật là gì?

Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật là tất cả các cơ sở hạ tầng được dựng nên, nhằm phục vụ các dịch vụ công cộng, nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống.

Hiện nay, với vị trí là một nước đang trên đà phát triển, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để bắt kịp với các nước phát triển khác. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất qua các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đang được Nhà nước chú tâm đến và dần cải thiện qua từng ngày. Vậy công trình hạ tầng kỹ thuật là gì? Hạ tầng kỹ thuật gồm những gì? Phân loại nó như thế nào? Cùng tìm hiểu với chúng tôi qua bài viết này nhé.

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Khái niệm công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật là tất cả các cơ sở hạ tầng được dựng nên, nhằm phục vụ các dịch vụ công cộng, nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống.

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

– Hệ thống đèn điện chiếu sáng

– Hệ thống cũng cấp nước và hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt công nghiệp.

– Hệ thống đường xá, cầu cống và giao thông

– Hệ thống lọc, phân phối nước sinh hoạt.

– Hệ thống thông tin liên lạc (truyền hình cáp, điện thoại, mạng internet,…)

Phân loại các công trình hạ tầng kỹ thuật

Giống với việc phân cấp các công trình giao thông, sẽ dựa vào những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các công trình hạ tầng kỹ thuật được phân loại như sau:

Hệ thống các công trình cấp nước đô thị

– Công trình khai thác nước mặt và nước ngầm

– Trạm bơm cung cấp nước

– Trạm xử lý nước cấp (bể lắng, bể lọc, bể chứa, đài chứa nước)

– Mạng lưới cấp nước

Hệ thống các công trình thoát nước đô thị

– Mạng lưới đường ống nước mưa, nước thải, nước bẩn

– Trạm bơm thoát nước (nước mưa, nước thải sinh hoạt)

– Các loại giếng thăm, huyển bậc, thu nước mưa

– Công trình xử lý nước thải (bể lắng, bể lọc, hồ sinh học, bể tự hoại, công trình xử lý bùn)

– Các công trình khác (hồ điều hòa, bể chứa nước thải, cống thoát nước, cửa xả nước thải đã xử lý ra nguồn tiếp nhận)

Hệ thống các công trình cấp điện đô thị

– Trạm biến áp

– Mạng hạ áp (cung cấp điện cho các phụ tải)

Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị

– Hệ thống chiếu sáng giao thông đô thị (đường phố, nút giao thông, cầu, hầm trong đô thị)

– Chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị (quảng trường, vườn hoa, khu vực vui chơi công cộng,…)

– Hệ thống trang trí, quảng cáo chiếu sáng và các loại hình khác.

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn

– Trạm trung chuyển

– Công trình xử lý các chất thải rắn (khu liên hợp xử lý, trạm xử lý chế biến thành phân vi sinh, bãi chôn lấp, lò đốt)

– Nghĩa trang

– Nhà tang lễ

– Đài hóa thân hoàn vũ.

0946.42.68.68