Danh sách dự án đất nền tại Thuận An

Dự án đất nền Thuận An

Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Thuận An hiện nay đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ. Thu hút nhiều nhà đầu tư, người dân đến thành lập và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện đã góp phần làm tăng giá trị của đất nền tại đây. Dưới đây là danh sách các dự án đất nền tại thành phố Thuận An.

Dự án đất nền Thuận An

Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh II

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

– Dự án có vị trí ở KP 1B, Phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương

– Số lô đất ở: 77 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 1733/QĐ-UBND ngày 07/07/2016

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

– Dự án có vị trí ở ĐT743, Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 301 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 151/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam

– Dự án có vị trí ở Phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 216 lô

– Số lô đất ở không được bán: 11 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 1076/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

– Dự án có vị trí ở Phường Thuận Giao, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 238 lô

– Số lô đất ở không được bán: 13 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 1077/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

Khu nhà ở Cửu Long

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Doanh

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Hoà, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 103 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 859/QĐ-UBND ngày 03/04/2018

Khu nhà ở Thái Bình Dương

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thái Bình Dương

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 112 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 1915/QĐ-UBND ngày 13/07/2018

Khu nhà ở An Phú 1

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My

– Dự án có vị trí ở Phường An Phú, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 198 lô

– Số lô đất ở không được bán: 39 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 150/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 329 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 1987/QĐ-UBND ngày 10/7/2019

Khu nhà ở thương mại Phú Huy

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 102 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

– Dự án có vị trí ở Phường An Phú, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 46 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

Khu nhà ở Lê Phong An Phú

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

– Dự án có vị trí ở Phường An Phú, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 191 lô

– Số lô đất ở không được bán: 04 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

Khu nhà ở Lê Phong Thuận Giao

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

– Dự án có vị trí ở Phường Thuận Giao, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 171 lô

– Số lô đất ở không được bán: 26 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 2451/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

Khu nhà ở Lê Phong Bình Chuẩn

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở được bán: 245 lô

– Số lô đất ở không được bán: 42 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 2587/QĐ-UBND ngày 09/9/2019

Khu nhà ở Bình Chuẩn

– Với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS Quang Huy

– Dự án có vị trí ở Phường Bình Chuẩn, Tp.Thuận An, Bình Dương

– Số lô đất ở: 35 lô

– Quyết định của UBND tỉnh: 3537/QĐ-UBND ngày 29/11/2019

0946.42.68.68