Diện tích đất tối thiểu để xây Căn hộ

Diện tích đất tối thiểu để xây Căn hộ

Diện tích đất tối thiểu để xây Căn hộ

Diện tích Căn hộ là một vấn đề cần phải giải quyết đối với bất kỳ dự án nhà ở Căn hộ nào. Hôm này, hãy cùng tìm hiểu về nó nhé

Hiện nay, Việt Nam đang trên con đường xây dựng và phát triển rất nhanh về kinh tế xã hội. Với tốc độ phát triển nhanh chóng các đô thị, kéo theo đó là hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư rất mạnh. Việc Việt Nam chúng ta xuất hiện rất nhiều căn hộ, Căn hộ, nhà cao tầng không còn là chuyện hiếm.

Trong đó, Căn hộ đang là một nhu cầu rất phát triển tại các đô thị Việt Nam. Các vấn đề về xây dựng Căn hộ đang được nhà nước và các nhà thầu tập trung phát triển. Một trong những vấn đề đó là diện tích để xây Căn hộ như thế nào là hợp lý. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Diện tích đất tối thiểu để xây Căn hộ

Quy định về diện tích tối thiểu và diện tích tối đa nhà ở Căn hộ

Theo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được Chính phủ ban hành, trường hợp nhà ở xã hội là nhà Căn hộ thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn. Bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa là 70 m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chủ đầu tư dự án đề xuất được áp dụng mẫu thiết kế khác thì phải được cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015; thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Các dự án nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại, trừ trường hợp chủ đầu tư đề nghị được điều chỉnh lại nội dung dự án.

0946.42.68.68