Giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất

Giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất

Giấy ủy quyền sử dụng đất

Giấy ủy quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý với sự thỏa thuận giữa bên sử dụng và bên được ủy quyền sử dụng đất.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là một văn bản rất cần thiết khi chủ sở hữu muốn ủy quyền sử dụng cho cá nhân hoặc một tổ chức nào đó thay mình mình sử dụng. Vậy mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất gồm có những nội dung nào, trường hợp nào thì cần sử dụng giấy này? Bạn đọc đừng bỏ qua bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Giấy ủy quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý với sự thỏa thuận giữa bên sử dụng và bên được ủy quyền sử dụng đất. Theo đó, giấy ủy quyền được hai bên thành lập khi có nhu cầu chuyển nhượng phần đất đai từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác với mục đích ràng buộc về trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên có liên quan.

Giấy ủy quyền sử dụng đất
Update mới nhất từ Phú Gia Thịnh

Nội dung giấy ủy quyền sử dụng đất

1. Căn cứ ủy quyền

Ghi đầy đủ thông tin bên ủy quyền:

– Đại diện bên ủy quyền là ai?

– Giao lô đất nào? Diện tích là bao nhiêu?

– Lô đất có địa chỉ nằm ở đâu?

– Theo quyết định số bao nhiêu? Của ai? Ngày nào?

2. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ thay mặt bên ủy quyền thực hiện các nội dung được thỏa thuận trong hợp đồng cụ thể như sau:

Thực hiện đầy đủ các thủ tục để xin cấp phép “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” đối với thửa đất được giao. Nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao và bảo quản.

Sau khi nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” thửa đất được giao, bên được ủy quyền có toàn quyền định đoạt và chuyển dịch (bán, cho thuê, cho mượn, tặng cho, thế chấp) theo đúng quy định của pháp luật.

Giá cả và điều kiện chuyển dịch do bên được ủy quyền tự quyết định và cũng được nhận, quản lí số tiền.

Khi thực hiện những nội dung trong hợp đồng, bên được ủy quyền được lập, kí các giấy tờ cần thiết. Bên được ủy quyền có thể thay mặt cho bên ủy quyền đóng nộp các khoản phí phát sinh.

Trong thời gian Hợp đồng ủy quyền sử dụng đất còn hiệu lực, bên được ủy quyền vẫn được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba tiếp tục thực hiện những nội dung trong hợp đồng.

3. Thời hạn và thù lao

Sau khi được công chứng thì hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực. Và hết hiệu lực khi bên được ủy quyền làm xong các công việc quy định trong hợp đồng hoặc hết hiệu lực do theo quy định của pháp luật.

Bên được ủy quyền không được yêu cầu bên ủy quyền phải trả thù lao

4. Cam đoan giữa hai bên

– Bên ủy quyền cam đoan:

Cung cấp đầy đủ những loại giấy tờ, thông tin, phương tiện cần thiết

Chịu trách nhiệm về cam kết của bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng, thì bên ủy quyền chưa hề ủy quyền cho bất kì ai thực hiện

Việc ký kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không lừa dối hay là ép buộc.

Thực hiện đúng và đủ theo các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

– Bên được ủy quyền cam đoan:

Chỉ thực hiện những công việc được bên ủy quyền quy định trong hợp đồng

Trong quá trình thực hiện các việc được ủy quyền phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Thông báo kịp thời, cụ thể rõ ràng cho bên ủy quyền biết về việc thực hiện những nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng được kí kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.

Thực hiện đúng, đầy đủ những thỏa thuận được ghi trong Hợp đồng.

5. Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu như trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền có phát sinh tranh chấp, thì hai bên sẽ cùng thương lượng và giải quyết với nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Còn nếu không thương lượng được thì một trong hai có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

6. Điều khoản cuối cùng

Hai bên sẽ tự hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của chính mình. Đồng ý với các khoản ghi trong Hợp đồng thì sẽ tiến hành ký kết trước sự có mặt của Công chứng viên.

08888.1.3456