Mặt bằng Happy One Central | Dự án Căn hộ cao câp Bình Dương

Mặt bằng Happy One Central | Dự án Căn hộ cao câp Bình Dương

Happy One Central

Mặt bằng dự án Căn hộ Happy One Central Bình Dương

Thông tin tổng quan dự án Happy One Central Bình Dương

Dự án Happy One Central có 02 Block căn hộ với tổng số căn hộ là 1.291 và 13 Shophouse.

– Block A có tổng 682 căn hộ, mỗi tầng có 19 căn hộ.

– Block B có tổng 609 căn hộ, mỗi tầng có 17 căn hộ.

– Có 13 căn Shophouse ở tầng 1,2.

Căn hộ Happy One Central Bình Dương điển hình gồm:

+ 1 phòng ngủ (461 căn) có diện tích từ 48,50-59,94m2

+ 2 phòng ngủ (717 căn) có diện tích từ 68,23-77,65m2

+ 3 phòng ngủ (113 căn) có diện tích từ 93,33-124,46m2

Căn hộ kết hợp kinh doanh:

+ Shophouse (13 căn) có diện tích từ 121-286 m2

Tầng để ở là các tầng từ 4 – 19 và 21 – 40

Mỗi block bố trí 03 thang thoát hiểm đảm bảo theo yêu cầu thoát nạn về PCCC

Mỗi block có 09 thang máy bao gồm 01 thang PCCC.

Mặt bằng bố trí căn hộ dự án Happy One Central Bình Dương

Sô đồ bố trí căn hộ dự án Happy One Central
Sô đồ bố trí căn hộ điển hình từ tầng 04 – 09 tòa nhà Happy One Central Bình Dương
Sô đồ bố trí căn hộ dự án Happy One Central
Sô đồ bố trí căn hộ điển hình từ tầng 10 – 19 & 21 – 39 tòa nhà Happy One Central Bình Dương
Sô đồ bố trí căn hộ dự án Happy One Central
Layout các loại căn hộ tư 1 đến 3 phòng ngủ tại Happy One Central Bình Dương

Mặt bằng bố trí tiện ích dự án Happy One Central

Mặt bằng dự án Happy One Central
Sơ đồ bố trí tiện ích tại tầng trệt tòa nhà Happy One Central Bình Dương
Mặt bằng dự án Happy One Central
Sơ đồ bố trí tiện ích tại tầng 3 tòa nhà Happy One Central Bình Dương
Mặt bằng dự án Happy One Central
Sơ đồ bố trí tiện ích tại tầng 20 tòa nhà Happy One Central Bình Dương
Mặt bằng dự án Happy One Central
Sơ đồ bố trí tiện ích tại tầng thượng tòa nhà Happy One Central Bình Dương
08888.1.3456