Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân cấp công trình tùy thuộc vào công năng sử dụng và quy định của pháp luật. Phân loại công trình để rồi phân chia thành các cấp khác nhau

Việc phân cấp công trình sẽ tùy thuộc vào công năng sử dụng và quy định của pháp luật. Phân loại công trình để rồi phân chia thành các cấp khác nhau cho các loại đó. Vậy phân cấp công trình là gì? Công trình hạ tầng kỹ thuật được phân loại và phân cấp như thế nào?. Hãy cùng theo dõi chúng tôi để biết được câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi này.

Khái niệm về phân cấp công trình là gì?

Phân cấp công trình là một cách thức dùng để phân nhóm cho công trình xây dựng. Dựa theo hai tiêu chí đó là quy mô công suất và quy mô kết cấu.

Nếu phân cấp công trình theo tầm quan trọng thì việc phân cấp sẽ căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của công trình đó tới tài sản, con người khi sự cố xảy ra. Sự ảnh hưởng của công trình đến sự phát triển của nền kinh tế, xã hội ở trên phạm vi lãnh thổ nhất định.

Hiện nay, mỗi loại công trình sẽ có những quy định về các cấp công trình khác nhau. Nhưng chung quy lại thì tất cả đều được chia thành năm cấp đó là cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cuối cùng cấp IV. Khi mà một công trình đồng thời đáp ứng được nhiều cấp thì cấp công trình sẽ được xác định dựa theo cấp cao nhất có thể.

Ý nghĩa của phân cấp công trình

– Tạo thuận lợi cho việc quản lý phân hạng về năng lực của người tham gia xây dựng.

– Quy định về những tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết phải đáp ứng, những chỉ dẫn kỹ thuật và số bước thiết kế của công trình.

– Dựa vào đó có thể xác định được cơ quan có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế và nghiệm thu công trình.

– Ngoài ra, còn có ý nghĩa trong việc quản lý chi phí đầu tư và hợp đồng xây dựng, quy định thời hạn bảo hành, công tác bảo trì, quy định về phân cấp sự cố công trình và thẩm quyền giải quyết.

Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật được phân loại như sau:

– Công trình cấp nước (nhà máy cấp nước, công trình xử lý nước sạch, trạm bơm nước nước sạch,…)

– Công trình thoát nước (hồ điều hòa, công trình xử lý và trạm bơm nước thải, xử lý bùn,…)

– Công trình xử lý chất thải rắn

– Hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh

– Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ

– Nhà để xe ô tô, sân bãi để xe, máy móc, thiết bị

Quy định cách phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Để có thể xác định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật, ta sẽ căn cứ vào những quy định về phân cấp công trình xây dựng. Theo bảng dưới đây (thuộc thông tư 03/2016/tt-BXD)

công trình hạ tầng kỹ thuật
0946.42.68.68