Quy định về diện tích Căn hộ

Quy định về diện tích Căn hộ

Quy định về diện tích Căn hộ

Quy định về việc nhà ở Căn hộ ở nước ta đang được nhà nước chủ trương hoàn thiện hoá mọi mặt pháp lý nhằm dễ dàng hơn trong thủ tục.

Quy định của pháp luật về diện tích Căn hộ

Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 03/2014/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 8/4/2014, bãi bỏ cách tính từ tim tường trong căn hộ, thống nhất một cách tính diện tích như sau:

Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao quanh ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột và hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

diện tích Căn hộ

Theo đó, căn cứ vào Thông tư số 03/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Cách tính diện tích cụ thể như sau:

Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy như ví dụ theo hình vẽ dưới đây và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.

diện tích Căn hộ

Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký; biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ”.

Do vậy, hiện nay khi mua Căn hộ bạn sẽ tính diện tích theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD mà không áp dụng Thông tư số 16/2010/BXD nữa.

2 Cách tính diện tích Căn hộ phổ biến

Diện tích thông thủy

Diện tích thông thủy nghĩa là cách tính diện tích Căn hộ theo nơi nước có thể lan tỏa.

Theo thuật ngữ của ngành, nó sẽ được xác định là khoảng cách giữa 2 cạnh đối diện trong kết cấu công trình. Theo cách tính này, chúng ta sẽ xem phần diện tích sử dụng là phần diện tích trên bề mặt đã trừ đi bề dày của tường, vách, các cột và lớp trát tường.

Diện tích này sẽ bao gồm cả phần diện tích tường ngăn cách các phòng bên trong của căn hộ. Cộng thêm đó là diện tích ban công, logia gắn liền theo căn hộ.

Ở nước ngoài, khi tính diện tích thông thủy người ta sẽ hiểu là tính theo diện tích trải thảm. Nôm na nghĩa là thảm trải được ở đâu thì đó là phần thuộc vào diện tích thông thủy. Ở Việt Nam, cách tính này phổ biến nhất là áp dụng cho các căn hộ thương mại.

Diện tích tim tường

Diện tích tim tường hay diện tích sàn xây dựng là cách tính thứ hai có thể áp dụng.

Phần diện tích này được tính từ tim tường bao, tương ngăn căn hộ. Nó bao gồm cả diện tích bề mặt sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm trong căn hộ đó.

Đây là 2 cách tính diện tích Căn hộ theo bộ xây dựng đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Với việc tính toán này, bạn sẽ nắm biết chính xác được căn hộ mình đang có ý định mua diện tích thực là bao nhiêu. Điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tranh chấp nếu chủ căn hộ khai khống diện tích nhà để nâng giá bán.

Như vậy, quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo hơn khi phát sinh nhu cầu mua bán bất động sản.

0946.42.68.68