Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất

Tại khoản 1 điều 126 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội quy định:

“1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Theo khoản 2 điều 129 Luật đất đai 2013:

“2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.”

Như vậy, thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất. Thời hạn ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như vậy là đúng quy định.

thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Hiểu về đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp (Luật Đất đai 2013). Đất trồng cây lâu năm khác với đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất hoa màu).

Chính vì thuộc nhóm đất nông nghiệp nên chỉ được phép trồng trọt trên đây. Nếu muốn sử dụng với những mục đích khác thì bạn cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, để chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư (được phép xây dựng), bạn cần đảm bảo mảnh đất phù hợp với quy hoạch đất chi tiết, mới nhất theo kế hoạch của địa phương. Ngoài ra cũng cần phải chú ý tới những điều kiện đi kèm như diện tích đất tối thiểu để được tách thửa khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc chuyển đổi phải được sự đồng ý, thừa nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mục đích sử dụng phải được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới có hiệu lực pháp luật.

thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Có được mua bán đất trồng cây lâu năm không?

Việc chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm hoàn toàn có thể làm được, pháp luật không cấm điều này. Tuy nhiên, điều kiện để thực hiện mua bán, chuyển nhượng đất phải đảm bảo đất không xảy ra tranh chấp và vẫn còn thời hạn sử dụng. Việc mua bán, chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm phải có sự xác minh, đăng ký từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp mua bán đất trồng cây lâu năm, ngoài quy hoạch đất đai tại khu vực, bạn cần quan tâm tới vấn đề hạn sử dụng đất. Chỉ nên mua những sản phẩm đất trồng cây lâu năm có thời hạn, có khả năng gia hạn thời gian sử dụng và được chuyển đổi lên thổ cư. Như vậy, căn cứ đầu tư an toàn, sinh lời cao sẽ cao hơn, ít rủi ro hơn.

Điều kiện tách thửa đất trồng cây lâu năm có thời hạn

Để tách thửa đất trồng cây lâu năm thành nhiều lô, bạn cần đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, để tách thửa, diện tích tối thiểu của khu đất phải là 1.000m2 (Luật Đất đai 2013).

Hồ sơ tách thửa đất trồng cây lâu năm gồm có: đơn đề nghị đăng ký biến động, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ kỹ thuật đã được đo vẽ với mảnh đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ, bản sao giấy tờ tùy thân,… Cơ quan có thẩm quyền về đất đai sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét, xử lý và quyết định khu đất ấy có được tách thửa hay là không và thông báo lại cho chủ sử dụng đất.

0946.42.68.68