Thủ tục sang tên sổ hồng

thủ tục sang tên sổ hồng

Dựa theo bộ luật dân sự 2005 điều 689 cần làm hợp đồng mua bán đất được tuân thủ theo quy định của pháp luật.

“Ðiều 689. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy
định của pháp luật”
Thủ tục sang tên đất cần có:
+ 1 bản gốc giấy CNQSDĐ và 3 bản sao.
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
+ Sơ đồ kỹ thuật thửa đất
+ Bản sao có công chứng CMT, sổ hộ khẩu của 2 bên.
+ Các giấy tờ liên quan khác như: đăng ký kết hôn, biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng có liên quan
đến phần đất.
Sau khi chuẩn bị xong thủ tục thì nộp thủ tục chuyển nhượng tại phòng tài nguyên và môi trường.

thủ tục sang tên sổ hồng

Lệ phí trong quá trình chuyển nhượng quyền

+ 2% giá trị chuyển nhượng đối với thuế thu nhập cá nhân
+ 0,5 giá trị chuyển nhượng đối với lệ phí trước bạ
+ Phí cấp GCNQSDĐ:
Đối với đất có nhà ở trên: 100.000 đồng/giấy mới; 50.000đồng/cấp lại
Đối với chỉ có đất: 25.000 đồng/giấy mới; 20.000 đồng/cấp lại
+ Phí đo đạc, thẩm định: không quá 1.500.000 đồng
+ Phí lập bản đồ địa chính: không quá 7.500.000 đồng.

Thời gian sang tên sổ hồng là bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục theo điều 6, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:
“Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được
quy định như sau:

– Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không vượt quá 30 ngày.

– Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ
chức đầu tư xây dựng không vượt quá 30 ngày.

thủ tục sang tên sổ hồng

– Đối với đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất thời hạn không quá 20 ngày.

– Đối với đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng
đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi
công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ
gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất thời hạn không quá 15 ngày.

Đối với từng trường hợp thì thời gian chuyển nhượng sẽ khác nhau. Vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ trường hợp của mình để biết thời gian sang nhượng sổ hồng là bao lâu. 

0946.42.68.68