Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương

Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương

Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương

Tiến độ Block chung cư đang được gấp rút triển khai nhanh. Về cơ bản Block đã xây dựng hoàn thành hệ thống phần hầm gửi xe phía dưới tòa nhà. Hiện nay Chủ đầu tư đang huy động lực lượng tiến hành xây dựng móng cọc, mặt sàn tầng 1. Dự kiến trong thời gian tới các tầng Block sẽ mọc lên nhanh chóng. Mọi thông tin tiến độ sẽ được Chamdiamond.com.vn cập nhật chi tiết sau.

Charm Diamond là dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố “vàng” để trở thành tâm điểm của thị trường BĐS Bình Dương. Chúng tôi tin rằng sở hữu ngay cho mình một sản phẩm thuộc dự án là quyết định đúng đắn của bạn. Dù bạn là người đang tìm kiếm nơi an cư lập nghiệp hay một nhà đầu tư BĐS thì Charm Diamond vẫn lý tưởng.

Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương
Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương
Tiện ích ngoài khu chung cư Charm Diamond Bình Dương
Tiến độ xây dựng CHARM DIAMOND Bình Dương
Tiến độ xây dựng dự án chung cư Charm Diamond

Construction progress of CHARM DIAMOND Binh Duong

The progress of the apartment block is being urgently deployed. Basically, Block has completed the construction of the basement parking system below the building. Currently, the Investor is mobilizing forces to build the pile foundation, the 1st floor floor. It is expected that in the near future Block floors will grow up quickly. All progress information will be updated by Chamdiamond.com.vn in detail later.

Charm Diamond is a project that fully converges “golden” elements to become the focus of Binh Duong real estate market. We believe that owning a project product right away is your right decision. Whether you are a person looking for a place to settle down or a real estate investor, Charm Diamond is ideal.

Construction progress of CHARM DIAMOND Binh Duong
Construction progress of CHARM DIAMOND Binh Duong 24
Construction progress of CHARM DIAMOND Binh Duong
Utilities outside Charm Diamond Binh Duong apartment complex
Construction progress of CHARM DIAMOND Binh Duong
Construction progress of Charm Diamond apartment project
Charm Diamond construction progress
08888.1.3456