27/02/2020 – Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat

27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án căn hô hộ Căn hộ The Habitat Bình Dương giai đoạn 2 (Phase 2) đến ngày 08/12/2020

Đã hoàn thiện phần thô, đang thi công các hạng mục nội thất bên trong, cảnh quan, công viên, cơ sở hạ tầng quanh tòa nhà…

Dự kiến bàn giao căn hộ từ tháng 06/2020

căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án căn hô hộ Căn hộ The Habitat Bình Dương giai đoạn 2 (Phase 2) đến ngày 08/12/2020

Đã hoàn thiện phần thô, đang thi công các hạng mục nội thất bên trong, cảnh quan, công viên, cơ sở hạ tầng quanh tòa nhà…

Dự kiến bàn giao căn hộ từ tháng 06/2020

căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
căn hộ habitat bình dương
27/02/2020 - Cập nhật tiến độ xây dựng giai đoạn 2 Căn hộ The Habitat
0946.42.68.68