Thị trường khan hiếm dự án sạch như Charm Diamond

Bất động sản là tài sản lớn của nhiều người, sở hữu một bất động sản có pháp lý đầy đủ là ưu tiên của các nhà đầu tư. Trước nhiều thông tin chào mời nhà đầu tư phải “tỉnh táo” tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

charm diamond
Khu phức hợp Charm Diamond

Tại tọa đàm Đầu tư Bất động sản hậu Covid-19 diễn ra cuối năm 2020, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Từ đầu năm 2020 nguồn cung trên thị trường bất động sản đã giảm rõ rệt. Đến hết quý 3/2020 theo thống kê của HH Bất động sản Việt Nam, trong số 80.000 sản phẩm bán ra thị trường thì có đến 70% là lượng hàng tồn kho từ những năm trước chuyển sang. Lý giải cho lý do nguồn cung giảm là do nhiều địa phương đã thanh tra các dự án bất động sản và chậm lại trong việc phê duyệt các dự án mới”

Theo ông Đính, chính quyền tại nhiều tỉnh thành vào cuộc thanh – kiểm tra trên diện rộng nên hàng loạt dự án bị ảnh hưởng. Hiệp hội Bất động sản cho rằng, khi cơ quan quản lý tăng cường “siết chặt” các dự án bất động sản thì thị trường thiếu nguồn cung cũng là điều dễ hiểu.

Theo một số luật sư, sở dĩ thời gian qua có nhiều dự án bất động sản đang thi công nhưng bị thanh kiểm tra vì những dự án này ở một khía cạnh nào đó đã không thể đáp ứng được ba tiêu chí là có quyền sử dụng đất hợp pháp, có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở, và một tiêu chí quan trọng là được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại. Nghĩa là theo pháp luật về nhà ở thì nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo một trong các trường hợp nêu trên mới thuộc diện được xem xét, công nhận làm chủ đầu tư. Nếu tính pháp lý chưa đủ minh bạch không chỉ người mua mà chủ đầu tư cũng đứng ngồi không yên vì không thể sang nhượng, đồng nghĩa với giá trị của bất động sản không tăng lên, thậm chí giảm mạnh.

Giám đốc một công ty môi giới bất động sản cho biết, một dự án bất động sản chỉ có giá trị đầu tư khi ở vị trí thuận lợi, kéo được người dân về ở sau khi bàn giao cho khách và trong đó yếu tố quan trọng nhất là phải có pháp lý rõ ràng. “Để chọn những dự án có đầy đủ các yếu tố nói trên, nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ về các chủ đầu tư có thương hiệu, có nhiều dự án đã bàn giao trước đó đảm bảo tiến độ thi công, bàn giao đúng hẹn. Theo vị giám đốc này, tại Bình Dương dự án Charm City đang hội tụ đầy đủ những yếu tố “lợi thế” và rất được khách hàng quan tâm.

Thị trường khan hiếm dự án sạch như Charm Diamond
Thị trường đang khan hiếm những dự án “sạch” như Charm Diamond

Khu phức hợp Charm Diamond – dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố mà nhà đầu tư thông thái hướng đến
Savills: Đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm

Trong báo cáo thị trường quý 2/2021, ông Vincent Nguyễn – Giám đốc bộ phận Kinh doanh Nhà ở của Savills cho biết, nguồn cung thấp tại TP. HCM trong nhiều năm qua dẫn đến hiện tượng tăng giá ở hầu hết các dự án, điều này đã lan sang các tỉnh lân cận.

Báo cáo của Savills cho thấy thị trường đang có xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm. Lý do dẫn đến nhận định này của Savills là hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng cải thiện và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở khu vực phía Đông (thành phố Thủ Đức) và phía Nam (Quận 7 và Nhà Bè) hỗ trợ cho sự phát triển nhà ở cao tầng. Đến năm 2024, thành phố Thủ Đức sẽ chiếm lĩnh nguồn cung tương lai với 44% thị phần, Quận 7 chiếm 13% và Nhà Bè chiếm 8%.

Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An đang được hưởng lợi từ sự cải thiện hạ tầng giao thông và kết nối các khu vực. Bình Dương có tốc độ đô thị hóa cao, thị trường công nghiệp tăng trưởng nhanh và kết nối giao thông với TPHCM tốt hơn. Thị trường bất động sản tại Bình Dương đang trên đà tăng giá. Các chuyên gia cho rằng, trong những năm qua, quỹ đất TP.HCM rất khan hiếm, dự án bất động sản vướng pháp lý nhiều đã đẩy giá bán nhà ở, căn hộ lên cao. Do đó, các nhà đầu tư và giới đầu cơ dần rời bỏ thị trường này để tìm đến các thị trường mới. Bình Dương có lợi thế hơn hẳn khi được xem là đô thị vệ tinh của TP.HCM, vừa có hạ tầng phát triển đồng bộ chính vì vậy sẽ là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư sành sỏi.


The market is scarce for clean projects like Charm Diamond

Real estate is a big asset for many people, owning a fully legal real estate is a priority for investors. Before a lot of information is offered to investors, investors must be “sober” to find out carefully before making money.

charm diamond
Charm Diamond Complex

At the post-Covid-19 Real Estate Investment Seminar held at the end of 2020, Mr. Nguyen Van Dinh, Deputy General Secretary of the Vietnam Real Estate Association said: “From the beginning of 2020, the supply in the real estate market has been in demand. has decreased markedly. By the end of the third quarter of 2020, according to statistics of HH Real Estate Vietnam, out of 80,000 products sold to the market, up to 70% is the inventory from previous years. The reason for the decrease in supply is that many localities have inspected real estate projects and slowed down in approving new projects.”

According to Mr. Dinh, the authorities in many provinces and cities have inspected and inspected on a large scale, so a series of projects have been affected. The Real Estate Association said that when the management agency strengthens the “tightening” of real estate projects, the market lacks supply is understandable.

According to some lawyers, over the past time, many real estate projects under construction have been inspected because these projects have in some respects failed to meet the three criteria of having the right to use the property. lawful land use, having the legal right to use residential land and other types of land permitted by a competent State agency to change the purpose of land use to residential land, and an important criterion is receiving the right to transfer the land. use residential land in accordance with the law on land to build commercial houses. That is, according to the housing law, the investor must have a lawful right to use residential land in one of the above cases to be considered and recognized as an investor. If the legality is not transparent enough, not only the buyer but also the investor can’t sit still because they cannot transfer,

The director of a real estate brokerage company said that a real estate project is only worth the investment when it is in a convenient location, attracting people to live after handing over to customers and in which the important factors are: The most important thing is to have clear legislation. “In order to choose projects with all of the above factors, investors must learn carefully about branded investors, there are many projects that have been handed over before to ensure the correct construction and handover schedule. appointment. According to this director, in Binh Duong, the Charm City project is fully converging with “advantage” factors and is very interested by customers.

The market is scarce for clean projects like Charm Diamond
The market is in short supply of “clean” projects like Charm Diamond

Charm Diamond Complex – a project that fully converges the elements that wise investors aim for
Savills: Tend to move out of the center

In the market report for the second quarter of 2021, Mr. Vincent Nguyen – Director of Savills’ Housing Business said, low supply in Ho Chi Minh City. Over the past several years, prices have increased in most projects in Ho Chi Minh City, which has spread to neighboring provinces.

Savills report shows that the market is tending to move out of the center. The reason for this statement of Savills is that at present, the infrastructure system is improved and the urbanization speed is rapid in the East (Thu Duc city) and the South (District 7 and Nha Be). support for high-rise housing development. By 2024, Thu Duc city will dominate the future supply with 44% market share, District 7 accounts for 13% and Nha Be accounted for 8%.

Neighboring provinces such as Binh Duong, Dong Nai and Long An are benefiting from improved transport infrastructure and regional connectivity. Binh Duong has a high rate of urbanization, a fast-growing industrial market and better transport connections with Ho Chi Minh City. The real estate market in Binh Duong is on the rise. Experts say that, in recent years, Ho Chi Minh City’s land fund is very scarce, real estate projects have many legal problems, which has pushed up the selling prices of houses and apartments. Therefore, investors and speculators gradually leave this market to look for new markets. Binh Duong has a distinct advantage when it is considered a satellite city of Ho Chi Minh City, and has a synchronous development infrastructure, so it will be the first choice of connoisseurs.

08888.1.3456